chuyên cung cấp sỉ đầu phun sprinkler, dầu phun TYCO, ZSTX15,ZSTZ15,TY2151,TY3251,TY3551,đầu phun màng ZSTMC,phun hở

hệ thống đầu phun cho các công trình phòng cháy chữa cháy đầu phun sprinkler, đầu phun tyco,TY7229,TY3551,TY3151,TY3251,TY3535,TY3555,TY325,TY315