Bình chữa cháy Bột BC,Bột ABC, bình chữa cháy khí CO2,MT3,MT5,MFTZ35

chuyên cung cấp bình chữa cháy bột BC,bột ABC,khí co2 MT3,bình chữa cháy khí co2 MT5,MFTZ35,quả cầu tự động XZFTB,XZFTB6,XZFTB8