Cung cấp túi sơ cứu, túi cấp cứu, túi y tế, túi cứu thương rẻ nhất liên hệ 0938367082

PCCC Phát Đạt chuyên cung cấp túi y tế loại ABC, túi y tế loại A, túi sơ cứu loại B, túi cứu thương loại C, các loại túi cứu thương theo thông tu 19